PATARIMAI RENKANTIS NAUJĄ ŠALDYMO ĮRANGĄ

Garintuvai (oro atšaldytojai)

Dažniausiai norint sumažinti įrengimų kainą yra priimamas sprendimas parinkti garintuvus, kurie būtų mažesni ir dirbtų didesniu temperatūrų perkryčiu (dT). Tokie garintuvai greičiau apšąla, nes, esant per dideliam dT, iš oro kondensuojasi didelis drėgmės kiekis. Greitas apšalimas turi tris brangiai kainuojančias problemas: padidintas elektros energijos sąnaudas, mažesnį įrenginio našumą ir produkcijos nudžiuvimą.

Produkcijos nudžiuvimas ne tik sumažina produkcijos kokybę, bet ir masę. Dėl to, prarandama nemažai pinigų, yra sunkiau parduoti produkciją. Nudžiuvimas dėl prasto sistemos darbo yra neišvengiamas užšaldant ir laikant uogas/grybus, o daržovių saugyklose yra mėginama spręsti šią problemą statant drėkintuvus, tačiau dažniausiai nesėkmingai.

Elektros sąnaudos didėja, netinkamai parinkus garintuvus, dėl reikalingos papildomos energijos vandeniui užšaldyti, o po to atšildyti. Tai sukelia įrengimų darbo našumo sumažėjimą, nes perkant šaldymo sistemas yra atsižvelgiama tik į kuo mažesnę momentinę kainą ir pamirštama apie kaštus, eksploatuojant įrenginį. Mums ir mūsų klientams ne vieną kartą teko pamatyti ir susidurti su sistemomis, kurios sunaudoja dvigubai daugiau elektros, o norimo rezultato nepasiekia.

Aišku, viso to įmanoma išvengti su mūsų kompanijos siūlomais šaldymo sprendimais. Vienas iš jų yra kruopštus, reikalingo dydžio garintuvų parinkimas. Remiantis pagal Europos Sąjungos standartą EN328, tarp garintuvo ir paduodamo oro temperatūrų perkrytis (dT) negali viršyti 8°C ir privalo būti mažesnis, esant žemoms temperatūroms nei 0°C. Pradinė investicija būna didesnė, tačiau papildomai investuotos lėšos žymiai greičiau atsiperka, atneša naudą ir sėkmingą verslą.

Šaldymo įrengimai (mašinos)

Egzistuoja įvairiausių būdų, kaip sukonstruoti šaldymo centrales ir pavienius agregatus, tačiau norėtumėme atkreipti dėmesį į kelis šiuo metu populiariausius sprendimus. Žinant, kad freono kainos yra padidėjusios, pasaulis stengiasi surasti alternatyvų šiai problemai. Yra keletas medžiagų: CO2, amoniakas ir propanas, kurios turėtų pakeisti freoną, tačiau turi žymiai daugiau minusų, nei pliusų.

CO2 sistemos pasižymi veikimu žemose temperatūrose (iki -20°C ir žemiau). Tai yra dvilaipsnės sistemos, kurios sudarytos iš žemose temperatūrose dirbančios CO2 sistemos ir freoninės/amoniakinės, aukštose temperatūrose dirbančios sistemos. Šilumos perdavimui tarp šių dviejų sistemų yra naudojamas šilumokaitis, kuris yra energetiškai nuostolingas. Kadangi, CO2 temperatūrai pakilus iki 20°C, slėgis vamzdžiuose gali siekti net 120 bar (kas yra labai pavojinga), CO2 agregatą būtina laikyti žemiau 0°C, norint išvengti didelio slėgio šaldymo sistemoje. Dėl to, tampa reikalinga dar viena freoninė/amoniakinė šaldymo sistema, kuri palaikytų darbinę temperatūrą CO2 sistemai sustojus. Dvilaipsnė sistema ne tik tampa labai brangia, bet ir ypač pavojinga, nes darbiniai CO2 slėgiai gali siekti iki 100 barų.

Tokių CO2 sistemų efektyvumas yra mažesnis, o kaina didesnė negu freoninių šaldymo sistemų, dėl anksčiau minėtų priežasčių. Tai reiškia, kad CO2 reikalauja 20-30 procentų didesnių investicijų, pastatas turi atlaikyti greitą slėgių pasikeitimą, o aptarnavimo bei elektros kaštai siekia apie 15-30 procentų daugiau nei įprastos freoninės šaldymo mašinos.

Amoniakinės sistemos naudojamos nuo 19 amžiaus pabaigos iki šių dienų. Sistemos pasižymi dideliais galingumas – daugiau nei 100kW. Amoniako, kaip ir CO2, žala daroma ozono sluoksniui yra labai maža. Pačių amoniakinių kompresorių efektyvumas yra didesnis negu freoninių, tačiau, kad visa sistema veiktų, jai reikia siurblių bei kitų komponentų, kurie amoniakinės sistemos efektyvumą padaro panašiu į freoninės. Tai pat, vertėtų pabrėžti, kad amoniakinės sistemos yra sprogios, degios ir pavojingos žmogaus sveikatai bei produkcijai. Dėl to, visi elektriniai prietaisai privalo būti hermetiniai, o pastatai pritaikyti sprogimui. Tai amoniako, kaip ir CO2, šaldymo sprendimą padaro labai brangiu.

Sprendžiant patikimumo klausimą nepertraukiamoje gamyboje, šaldymo tuneliuose, gamybinių patalpų šaldyme, serverinėse vertėtų pagalvoti apie dvigubas sistemas. Tai yra vietoj vienos didelės sistemos turėtų būti daromos dvi ar daugiau atskirų sistemų. Esant dviem nepriklausomoms sistemoms, vienai sugedus lieka 50 procentų galingumo, kuris pristabdo, bet ne visiškai sustabdo patalpos šaldymą. Didesnio galingumo dubliuotose sistemose freono nuotėkis yra minimalus, todėl nėra būtinas greitas aptarnavimas, o aptarnavimo kaina būna mažesnė.

Sistemos kokybiškas surinkimas yra būtinas, bet kokiu šaldymo agentu veikiančiose sistemose. Yra būtini skysčio atskirtuvai, antivibraciniai intarpai, aukšto/žemo slėgio apsaugos, tvarkingai surinktas vamzdynas. Be papildomų apsaugų sistemose padidėja rizikos sudaužyti kompresorius, sistemos ilgaamžiškumas sumažėja.

Aptarnavimas ir kaštai

Šaldymo sistemos nupirkimas yra tik viena sudedamoji dalis sistemos eksploatacijoje. Jeigu pradinė kaina maža dažniausiai yra nesudedami reikalingo dydžio garintuvai (arba jie yra parenkami darbui didesniais temperatūrų perkryčiais), trūksta skysčio atskirtuvų, sudedama paprasta automatika ir t. t. Dėl to išauga eksploataciniai kaštai ir elektros sąnaudos.

Kaip pavyzdį galima būtų pateikti komercinės klasės garintuvą, kuris yra pigesnis ir pramoninį garintuvą kuris yra parinktas optimaliai. Minusinės šaldymo sistemos reikalavimai: 20kW šalčio prie -22°C, dT = 7°K, sistema veikia 50 proc. Palyginimo lentelė su pilnomis specifikacijomis:

Parametrai Komercinis Pramoninis
Pradinė kaina, € 6500 8800
Galingumas, kW 20.5 20.2
Temperatūrų perkrytis (dT), °K 7 7
Lamelių plotas, m2 133.5 170.6
Ventiliatorių bendras galingumas, kW 2040 980
Tenų kiekis, vnt. 9 12
Tenų galingumas, kW 16290 13136
Drėgmės surinkimas, kg/h 1.8 1.8
Ventiliatorių energijos sąnaudos per metus, € 1072 515
Investicijos atsiperkamumas, metais 4 metai 4 mėn.

Didžiausią įtaką garintuvo kainai daro lamelių plotas garintuve, kuo jis didesnis tuo efektyviau yra surenkama šiluma. Komerciniame garintuve lamelių plotas yra 28% mažesnis, tam kad šis garintuvas sugebėtų surinkti 20kW šilumos yra reikalingas dvigubai didesnis ventiliatorius. Per metus didesnis garintuvas kainuoja dvigubai daugiau, todėl pasirinkus pramoninį garintuvą kiekvienais metais lieka po 500 € dėl pigesnės eksploatacijos. Po 4 metų šis pradinis skirtumas tarp garintuvų susilygina ir pradeda jums nešti pelną. Jeigu sistema veikia 15 metų, atsiranda galimybė dirbti mažesnėmis savikainomis, todėl lengviau parduoti produktą ir daugiau uždirbti.

Egzistuoja ir kiti skirtumai tarp garintuvų. Pramoninis yra pagamintas ir nudažytas geriau, pagamintas su didesne patikra, jo atšildymo sąnaudos yra mažesnės. Todėl pilnoje sistemoje skirtumas tarp pradinių kainų gali atsipirkti dar greičiau. Turint didesnes gamyklas ar ūkius sumažėja kasdieninių patikrų sąnaudos, nes jie tiesiog veikia. Darant valstybinius projektus ar perkant privačiai siūlytume įvertinti visus kaštus, pasidomėti įvairiomis specifikacijomis, tam kad išsirinktumėte tikrai pelną nešančias sistemas.

Įrangos valdymo sistemos

Pramoninio valdiklio tikslas yra bet kokiomis sąlygomis ar netgi esant gedimams užtikrinti nenutrūkstantį bet saugų darbą. Valdiklis turi taip pat palaikyti optimalų darbo rėžimą, ir taupyti elektros energiją. Esame susidūrę su daugeliu įvairiausių sprendimų, tačiau siūlome tik savo išbaigtas sistemas.

Freono kiekis yra pastoviai sekamas sistemoje, todėl nesunkiai galime aptikti galimą freono ištekėjimą ir informuoti vartotoją. Mūsų sistemos turi pilną našumo reguliavimą, todėl automatiškai yra parenkamas optimalus darbo rėžimas kiekvienai temperatūrai. Atšildymų greitis ir trukmė yra automatiškai apskaičiuojami, todėl garintuvas neperkaista, visados pilnai atsišildo ir neperduoda bereikalingos šilumos šaltai patalpai. Vartotojo sąsaja yra labai parasta, užtenka tiesiog įrašyti norimą temperatūrą. Valdymo sistemos garantuoja paprastą šaldymo įrangos priežiūrą. Gedimai yra tiksliai nurodomi, tad bet kuri šaldymo įrangą aptarnaujanti bendrovė gali greitai išspręsti susidariusią problemą, panaudodama reikalingas medžiagas ar įrankius.

Visados planuojame kad klientai plėstųsi, todėl sukūrėme ir dideliems ūkiams pritaikytas monitoringo sistemas, informuojančias apie įrenginių būklę ir padedančias stebėti šaldymo procesą per atstumą.

Mums itin svarbu, kad šaldytuvai tarnautų efektyviai ir patikimai, tausotų klientų nervus ir laiką, o svarbiausia – neštų pelną.